Fyrahundrafyrtio år

Bord

Hon utgår från att det är ett bord
det ser ut som ett bord
ett helt vanligt bord

hon förhåller sig till bordet
som om det är ett bord

lägger händerna på skivan
lutar sig
framåt
över bordet
eller sitter
ena armbågen
lätt vilande

då hör hon
då hör hon hur du säger att det är inget bord
det är en stol
det har alltid varit en stol
vi har aldrig haft bord
vi har bara haft stolar
i fyrahundrafyrtio år har vi bara haft stolar

då hör hon
då hör hon hur hon själv säger
att hon alltid trott att vi haft bord
i fyrahundrafyrtio år har hon trott att vi haft bord

då hör hon
då hör hon att du säger att egentligen spelar det ingen roll
vi säger väl så
säger du
att det är ett bord

i fyrahundrafyrtio år har hon trott att det spelar någon roll
om ett bord är ett bord
om en stol är en stol