Khmer

Ur antologin ”Fetto”33 dikter från Finland och Sverige tolkade till khmer av
Chheng Hokkhim, Anna Mattsson, Neth Sary och Johan Rahm